Phát huy vai trò của tổ chức tư vấn trong hoạt động Mặt trận

Thứ năm, 11/10/2018 17:34:19 | Tiếng nói cơ sở
Ngày 11/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị chuyên đề phát huy vai trò của tổ chức tư vấn trong hoạt động của MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2018. 

Phát huy vai trò của tổ chức tư vấn trong hoạt động Mặt trận

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Đến nay, tại Thanh Hóa đã có 19/27 huyện, thị, thành phố thành lập 25 ban tư vấn cấp huyện, có 159/635 xã, phường, thị trấn thành lập 204 tổ tư vấn cấp xã. 

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và chương trình phối hợp thống nhất hành động, các tổ tư vấn đã tham gia tư vấn cho MTTQ các cấp đạt chất lượng, khách quan, hiệu quả; nhiều ý kiến thông qua MTTQ để góp ý với cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó nổi bật nhất là trong các lĩnh vực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo và phản ánh tình hình, dư luận của nhân dân…

Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị đã nêu lên vị trí, vai trò, những nét nổi bật trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn; những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp góp phần tăng cường và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, Hội đồng tư vấn là một trong những kênh quan trọng để MTTQ Việt Nam thực hiện việc kiểm soát quyền lực nhà nước, nhất là trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Việc phát huy tốt tiềm năng về trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên thuộc hội đồng tư vấn, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần to lớn giúp Đảng, Nhà nước ban hành những quyết sách hợp lòng dân. 

Từ những tham luận của các thành viên Hội đồng tư vấn sẽ giúp Ủy ban MTTQ các cấp có thêm nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp và thiết thực trong hoạt động của các tổ chức tư vấn nói riêng và công tác mặt trận nói chung; đồng thời lãnh đạo MTTQ mong muốn các thành viên Hội đồng tư vấn sẽ tiếp tục dành tâm sức, trí tuệ tư vấn cho MTTQ các cấp, từ đó giúp MTTQ khẳng định được tiếng nói của nhân dân trong hệ thống chính trị.

Nguyễn Chung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới