Phổ biến thông tin cho các vị chức sắc tôn giáo 

Thứ năm, 12/07/2018 08:06:05 | Tiếng nói cơ sở
Ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm cho các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành và người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế vĩ mô cuả thành phố tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư tiếp tục tăng, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,9% so với cùng kỳ, ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác an sinh xã hội luôn được thành phố đặc biệt chú trọng. Thành phố đã kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình về công tác lao động, việc làm.

Ước 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 89.000/152.000 lao động, đạt 58,5% kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2017; xét duyệt vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 578 tỷ đồng, tạo việc làm cho 21.900 lao động…    

N. Phượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới