Sẽ tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã tại Tiền Tiến (Hải Dương)

Chủ nhật, 19/08/2018 08:02:57 | Tiếng nói cơ sở
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (nhiệm kỳ 2019 / 2024).

Theo kế hoạch, để việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh được diễn ra đúng thời gian, đảm bảo các nội dung được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của Trung ương và cấp uỷ các cấp, sau khi thống nhất với Thường trực Huyện uỷ và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Hà, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm cấp xã của tỉnh tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà. Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày, khoảng ngày 20 / 25/10/2018.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội điểm MTTQ xã Tiến Tiến, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 02 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Tiến Tiến, huyện Thanh Hà (mỗi căn 50 triệu đồng).    

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới