Sốp Cộp - Sơn La: Hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã trước tháng 3/2019

Thứ sáu, 12/10/2018 08:00:02 | Tiếng nói cơ sở
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sốp Cộp xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã chỉ đạo Hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư xong trong tháng 12/2018.

Việc tổ chức đại hội điểm cấp xã được tiến hành xong trước 20/01/2019 để rút kinh nghiệm chung. Sau Đại hội điểm, MTTQ các xã còn lại tiến hành tổ chức Đại hội và hoàn thành trước 15/3/2019. Dự kiến cấp huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội trước ngày 22/5/2019.    

T. Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới