Tìm giải pháp bảo vệ rừng

Thứ bảy, 20/01/2018 09:00:00 | Tiếng nói cơ sở
Trước thực trạng nhiều cánh rừng tự nhiên, khoanh nuôi bảo vệ bị tàn phá, hủy hoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Tìm giải pháp bảo vệ rừng

Cán bộ kiểm lâm huyện Lục Nam với công tác bảo vệ rừng.

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có trên 173.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Các diện tích này được giao cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp, lâm nghiệp và hộ gia đình, cộng đồng dân cư, UBND xã quản lý, sử dụng. Mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo song công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn nhiều khó khăn.

Theo ông Dương Xuân Bánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình trạng khai thác trái phép lâm sản trong rừng tự nhiên, nhất là các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ còn diễn ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên đã giao cho các hộ gia đình có nhiều khó khăn do việc tự ý phát rừng nghèo kiệt lấy đất để trồng rừng kinh tế diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng. 

Công tác quản lý bảo vệ rừng ở một số địa phương, hộ gia đình còn chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, cháy rừng vẫn còn xảy ra ở một vài nơi; việc tranh chấp đất lâm nghiệp một số nơi còn kéo dài, chưa xử lý dứt điểm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan và địa phương có lúc còn chưa chặt chẽ.

Ông Hà Minh Quý, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm cho rằng: “Địa bàn quản lý rộng, trong khi đó lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp lấn chiếm đất rừng còn xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là việc tranh chấp đất rừng giữa người dân với các công ty lâm nghiệp.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của chính quyền địa phương cơ sở còn hạn chế, chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, công tác triển khai, lưu trữ các văn bản hướng dẫn ở cấp xã chưa được quan tâm đúng mức, một số xã không có hồ sơ lưu trữ tại xã như xã Trường Sơn, huyện Lục Nam; việc phối hợp giữa cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng trong xác định tên lô, thửa, khoảnh, diện tích rừng được giao... chưa được thực hiện tốt.

Cần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng

Đến nay, tỉnh đã giao 148.251 ha rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch cho các tổ chức, hộ gia đình; phần lớn các diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó giao cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn được 99.882 ha. Diện tích này cơ bản thuộc các xã vùng II, III, với khoảng trên 54.000 hộ gia đình được giao đất, giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và được hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng. 

Theo ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Giang, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện đầy đủ các chính sách đến từng hộ dân, góp phần phát triển kinh tế rừng, gắn với xóa đói giảm nghèo, bảo tồn, phát triển hệ sinh thái động thực vật rừng, giúp các hộ gia đình, cộng đồng dân cư tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân...

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư nguồn lực, quản lý trong công tác bảo vệ, phát triển rừng; đẩy mạnh liên doanh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, khoa học kỹ thuật, thu hút ngành nghề sản xuất, chế biến và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm kinh tế rừng, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. 

“Đối với cấp huyện, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng. Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; gắn trách nhiệm bảo vệ rừng, trồng rừng, quản lý khai thác khi bình xét thi đua đối với các tổ chức, cá nhân hằng năm”, ông Giang nói.

Tuệ Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới