Xây dựng 26 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thứ hai, 16/04/2018 10:30:06 | Tiếng nói cơ sở
15 trang trại chăn nuôi theo chuồng kín, 1 trang trại chăn nuôi hữu cơ, 2 mô hình trồng rau hữu cơ, 3 mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn.

Toàn huyện Thuận Thành hiện triển khai được 26 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 15 trang trại chăn nuôi theo chuồng kín, 1 trang trại chăn nuôi hữu cơ, 2 mô hình trồng rau hữu cơ, 3 mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn, 1 mô hình trang trại thông minh và 5 cơ sở nuôi cá lồng trên sông Đuống.

Nhằm khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ngành nông nghiệp huyện tích cực tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh; tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản theo hướng an toàn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tích tụ ruộng đất; liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm... 

Toàn huyện đẩy mạnh thực hiện đề án Phát triển kinh tế trang trại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ có hơn 50 trang trại đạt tiêu chí mới, hình thành nhiều vùng, dự án quy mô lớn để sản xuất nông sản có sức cạnh tranh cao.    

Huyền Thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới