Yên Bái: Phấn đấu 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thứ ba, 24/04/2018 11:45:38 | Tiếng nói cơ sở
Trong năm 2017, toàn tỉnh Yên Bái có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 3 xã đã thẩm định xong, đưa số xã toàn tỉnh đạt chuẩn NTM lên 33 xã.

Tại các xã NTM này, hàng trăm công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển sản xuất đã được đầu tư, gần700 km đường giao thông nông thôn ở đây đã được bê tông hóa, trên 1.300 km đường được mở rộng, vượt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, các xã NTM đã sửa chữa, nâng cấp, làm mới 405 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng; xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường có hiệu quả... 

Tỉnh Yên Bái phấn đấu trong năm 2018 có 15 xã về đích NTM và đến năm 2020 có 75 xã cùng huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, đây là mục tiêu không quá khó khi phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang lan tỏa khắp các vùng quê.    

Ngọc Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới