Campuchia tiến hành tổng điều tra dân số

05:00:37 05/03/2019 | Tin tức
Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi toàn thể nhân dân Campuchia tham gia cuộc tổng điều tra dân số bằng cách cung cấp số liệu chính xác cho các nhân viên điều tra nhằm điều chỉnh hệ thống dữ liệu quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Đây là lần đầu tiên cuộc tổng điều tra dân số Campuchia được thực hiện từ nguồn ngân sách quốc gia sau khi nước này được liệt vào danh sách những nước có thu nhập dưới trung bình. Theo Luật Thống kê của Campuchia, mọi công dân nước này đều phải hợp tác trong các cuộc điều tra dân số. 

Hoài An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới