Báo cáo Thủ tướng Quy hoạch báo chí trước tháng 9/2017

Thứ năm, 10/08/2017 17:58:00 | Chính phủ
Chính phủ giao Bộ Tư pháp thẩm định trước Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, từ đó, Bộ TT&TT tiếp thu, báo cáo Thủ tướng trước tháng 9/2017.

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khẩn trương hoàn thiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 để Chính phủ phê duyệt trên tinh thần thực hiện đúng nội dung tại Công văn số 3189-CV/VPTW ngày 3/5/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng. Riêng lộ trình thực hiện sắp xếp các báo điện tử hoàn thành trước năm 2019.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT căn cứ vào Đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quyết định để chủ động sắp xếp trước các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp và các Hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trong năm 2017 để rút kinh nghiệm.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp thẩm định trước Đề án, trên cơ sở đó, Bộ TT&TT tiếp thu, báo cáo Thủ tướng trước tháng 9/2017.

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới