Đắk Lắk còn 5 cấp phó vượt quy định tại các Sở ngành

Thứ tư, 09/08/2017 19:26:00 | Chính phủ
Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ tinh giản biên chế theo quy định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Đắk Lắk phải sớm sắp xếp, cắt giảm 5 cấp phó vượt so với quy định tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều ngày 9/8, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk về kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, việc tinh giản biên chế được thực hiện bảo đảm nguyên tắc và trình tự, thủ tục. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tinh giản được 440 biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và các phòng, ban thuộc UBND huyện được sắp xếp tinh gọn, bảo đảm đúng theo quy định...

Sau gần một năm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm căn cứ để thực hiện tinh giản biên chế còn hạn chế; một số lãnh đạo đơn vị còn nể nang, chưa mạnh dạn đánh giá đúng chất lượng thực sự của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không đủ cơ sở xác định đối tượng tinh giản biên chế do năng lực hạn chế hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. 

Việc tinh giản biên chế ở Đắk Lắk còn chậm và số lượng biên chế tinh giản còn thấp so với quy định, số biên chế tinh giản trong ba năm qua chủ yếu là nghỉ hưu.

Đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn, đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.196 đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng chỉ có ba đơn vị tự chủ chi thường xuyên, 152 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên và 1.041 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tuy có chuyển biến nhưng còn nhiều hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn; việc thực hiện quy định xin lỗi bằng văn bản chưa kịp thời; kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước có lúc, có nơi chưa được chú trọng....

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk sau gần một năm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị, tỉnh Đắk Lắk phải sớm sắp xếp, cắt giảm 5 cấp phó vượt so với quy định tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ tinh giản biên chế theo quy định để bảo đảm đến 2021 phải tinh giản được ít nhất 10% trong tổng số biên chế của tỉnh theo quy định.

Việc tinh giản biên chế cần gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chất, nhất là trong cơ quan hành chính Nhà nước để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, không để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và mở rộng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thu chi tài chính. 

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nguyễn Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới