Dự án sân bay Long Thành: Tách dự án GPMB ra trình Quốc hội

Thứ năm, 01/06/2017 09:10:00 | Quốc hội
Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, phải yêu cầu Chính phủ phải lập 1 báo cáo về công tác GPMB dự án sân bay Long Thành coi như 1 dự án trọng điểm, dù chỉ là dự án thành phần, vì dự án này đến 23 ngàn tỷ đồng, để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 chứ ko phải kỳ này.

Một trong số các phương án kiến trúc sân bay Long Thành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đỗ Văn Sinh cho rằng: Về nguồn lực thì ta mới bố trí trung hạn 2016 - 2020, đặc biệt là giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành.

Ban đầu dự kiến 18 ngàn tỷ đồng bây giờ theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai lên đến 23 ngàn tỷ đồng, có phải con số cuối cùng chưa? thực ra cũng là con số bước đầu như vậy thôi. So với nhu cầu vốn đặt ra mới bố trí được 5.000 tỷ đồng, mới được trên 25%, số còn thiếu là rất lớn.

Trong quá trình thẩm tra Uỷ ban Kinh tế cũng băn khoăn 2 việc. Thứ nhất bản thân Chính phủ cũng chưa trình được phương án vốn. Trong thảo luận Uỷ ban Kinh tế thấy rằng có thể phải đưa ra hai giải pháp. Nên chăng cho ngay một cơ chế sử dụng ngay quỹ đất, bởi toàn bộ 5.000 ha có 2.780 ha để xây dựng hạ tầng cho sân bay, 1.050 ha là cho quỹ quốc phòng, còn khoảng độ 1.200 ha để làm cơ sở dịch vụ. Trong đó thì có thể ta có cơ chế cho sử dụng ngay 1.200 ha đó để đầu tư lại, thu lại tiền từ đó. Đó cũng là một cách tích cực.

“Giả sử ta có cơ chế cho nhà đầu tư bỏ vào giải phóng mặt bằng, người ta được lấy quyền sử dụng đất đó để xây dựng thì đấy có thể là nguồn. 1.200 ha, giả sử 2 triệu/m2 đã ra 24 ngàn tỷ, cái đấy là nguồn lực chứ. Tại sao ta không tính theo hướng đó”- ông Đỗ Văn Sinh nói.

Hướng thứ hai vẫn nằm trong kế hoạch tổng thể, kế hoạch đầu tư tổng thể trung hạn là 2 triệu tỷ đồng,  mới phân bổ 1,8 triệu tỷ đồng, vẫn để dự phòng 200 ngàn tỷ đồng, rõ ràng đây là dự án quan trọng Quốc gia, có thể tính một phần ở trong phần dự phòng đó. Nếu Quốc hội và Chính phủ vẫn quyết tâm làm thì vẫn có cách để huy động nguồn lực.

Cho rằng, nếu như theo quy trình mà Quốc hội đã ban hành nghị quyết thì Chính phủ phải báo cáo Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó có tất cả các hạng mục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết: Trong thẩm định cũng có ý kiến cho rằng giả sử làm GPMB rồi, 5.000 ha rồi, sau đó chẳng may Chính phủ trình sang mà Quốc hội lại không thông qua báo cáo khả thi, thì có rủi ro. Nhưng nếu để đến báo cáo khả thi thì lại chậm, vì Đồng Nai cho biết GPMB phải mất 3 năm. Tức là, chúng ta cũng phải cộng đồng, trách nhiệm trước dân để sử dụng đồng tiền của dân cho hiệu quả thì phương án này cũng có thể chấp nhận được, nhưng chúng ta phải tránh các rủi ro không cần thiết. Tuy nhiên, cũng phải yêu cầu Chính phủ phải lập 1 báo cáo coi như 1 dự án trọng điểm, dù chỉ là dự án thành phần, vì nó tận 23 ngàn tỷ đồng cơ mà, 10 ngàn tỷ đồng đã phải Quốc hội thông qua rồi,  để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 chứ ko phải kỳ này.

M.Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới