Thực hiện quy chế dân chủ, gắn với phát triển kinh tế đời sống người dân và dân trí

Thứ tư, 30/08/2017 20:02:00 | Lãnh đạo Đảng
Đây là chỉ đạo của bà Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hội nghị Đánh giá kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Cụm các tỉnh Tây Nam bộ tại An Giang ngày 30/8.

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, 13/13 tỉnh, thành phố Tây Nam bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng có những kết quả tích cực, nổi bật nhất là tập trung công khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đất, xây dựng kết cấu hạ tầng, việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được hầu hết các địa phương quan tâm và đạt nhiều kết quả. 

Công tác cải cách hành chính được triển khai, thực hiện tốt với cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO. 

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có nhiều chuyển biến tích cực trong các loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện tốt, bài bản, nề nếp hơn so với các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, bà Trương Thị Mai cho biết: Thực hiện quy chế dân chủ gắn với phát triển kinh tế đời sống người dân và dân trí. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương. Điểm nhấn là dân chủ trong bộ máy chính quyền, đây là bộ máy trực tiếp, gắn liền với dân, cải cách thủ tục hành chính là nhà nước vì dân do dân và phục vụ nhân dân. Người dân bầu ra chính quyền chính quyền phải phục vụ tốt nhất cho người dân. 

Phương châm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với tổ chức đảng, đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. 

“Phải thực hiện quy chế thường xuyên, hoàn chỉnh về pháp luật, phải khắc phục cho được dân chủ hình thức, cụ thể trong bầu trưởng thôn và bãi miễn nếu không thực hiện đại diện được cho người dân, để làm sao thục hiện quyền lực của nhân dân đi vào thực tế”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Theo bà Trương Thị Mai, việc thực hiện dân chủ cơ sở, người dân phải là trung tâm và chính quyền phải là dân vận chính quyền phục vụ tốt cho người dân là vấn đề trọng tâm của hôm nay. 

“Chúng ta có sự thay đổi nhận thức tốt, cái quan trọng hơn là yêu cầu của cuộc sống, phải tạo sự thay đổi lắng nghe ý kiến của dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nơi nào có quy chế dân chủ cơ sở tốt, người dân đồng thuận cao, xây dựng chính quyền mạnh, xây dựng phát triển kinh tế an ninh quốc phòng tốt…”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Mai, Thăm Tòa Giám mục Long Xuyên và Linh mục Bùi Tuần.

Cùng ngày, bà Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thăm Tòa Giám mục Long Xuyên và Linh mục Bùi Tuần.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới