Tiền Giang: Xã đầu tiên của thị xã Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu, 09/12/2016 09:42:00 | Mặt trận
Nếu về Mỹ Phước Tây những ngày này nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên về những đổi mới ở vùng quê này.

Xác định “Giao thông nông thôn” là tiêu chí cần thiết, là đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã huy động mọi nguồn lực của địa phương, nhiều người dân đứng ra làm công tác tuyên truyền, hiến đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc hoa màu, góp ngày công lao động.

Nhiều công trình mang nét đẹp chung của cả cộng đồng được xây dựng nên. Bên cạnh đó, tiêu chí “thu nhập” được xã quan tâm thực hiện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm.

Sau một thời gian phấn đấu, xã Mỹ Phước Tây đã cán đích 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, trở thành xã đầu tiên của TX. Cai Lậy ra mắt xã đạt chuẩn NTM. 

PT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới