Quảng Trị: Quản lý rừng​ bằng máy tính bảng

Thứ năm, 16/11/2017 11:00:00 | Môi trường
Ngày 15/11 Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” (FCPF-2) tổ chức hướng dẫn sử dụng máy tính bảng trong theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

Sau khi thành thục các thao tác kỹ thuật, cán bộ chủ chốt của kiểm lâm Quảng Trị được Dự án trang bị 60 máy tính bảng kết nối với máy chủ, định vị quan sát các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.

Mọi tác động như cháy, phá rừng lấn đất lâm nghiệp trái phép sẽ được máy tính bảng xác định nhanh tọa độ và cho thông số về thiệt hại.

Thanh Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới