Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tích tụ ruộng đất

Thứ hai, 29/05/2017 22:20:00 | Kinh tế
Ngày 29/5, tại TP HCM, Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức buổi Tọa đàm “Tích tụ ruộng đất, được & mất?” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp, tài nguyên môi trường, doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý.

Các ý kiến tham luận tại buổi Tọa đàm đã nêu lên những vướng mắc, hạn chế cần được giải quyết và các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tích tụ ruộng đất nhằm hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế nông nghiệp với lợi ích xã hội, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình tích tụ ruộng đất. Hiện nay, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp đang gặp nhiều rào cản, khó khăn về quyền sở hữu đất, thuế chuyển nhượng, đầu tư sản xuất theo qui hoạch….

Các giải pháp nêu lên cho rằng, cần cụ thể hóa quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, nguồn tài nguyên đất nông nghiệp được phát triển thành thị trường để xác định giá trị, các hoạt động khai thác, sản xuất sau khi tích tụ ruộng đất phải bám sát qui hoạch của mỗi địa phương, nhà đầu tư tích tụ ruộng đất phải áp dụng công nghệ sản xuất cao, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất để đảm bảo khai thác tốt nguồn tài nguyên đất. 

Lam Hồ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới