Báo chí kết nối tiếng nói giữa nhân dân với Đảng, chính quyền

Thứ hai, 19/06/2017 13:40:00 | Tiếng nói cơ sở
Đó là khẳng định của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại buổi gặp mặt Báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII năm 2017-2018 và khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận, sáng 19/6 tại Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi gặp mặt còn có  Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và toàn thể phóng viên theo dõi hoạt động của Mặt trận.

Báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui mừng khi gặp mặt các cơ quan báo chí gắn bó với Mặt trận trong thời gian vừa qua và gửi lời cám ơn chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí trước những nỗ lực sáng tạo, phản ánh kịp thời của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với công tác Mặt trận.

“Thông qua nỗ lực trong lao động, sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã góp phần làm cho công tác Mặt trận ngày càng đi lên và góp phần làm cho đội ngũ nhà báo ngày càng có những đóng góp tốt hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, qua 92 năm, đến nay với 20.600 hội viên từ 800 cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo này là lực lượng quan trọng phản ánh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của các Bộ, ngành, các địa phương, nêu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cả nước, làm rõ được sáng kiến mô hình của nhân dân đối với sự phát triển của đất nước.

“Báo chí đã kết nối được tiếng nói giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận đã được báo chí luôn đồng hành.

Đặc biệt, từ khi Mặt trận triển khai công tác giám sát, phản biện thông qua Hiến pháp 2013, Luật MTTQ Việt Nam và đặc biệt việc ký kết Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam, đây là cơ sở quan trọng cho MTTQ Việt Nam trong thời gian tới có trong tay cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai công tác giám sát, phản biện.

“Trong dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mỗi phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng và mỗi phóng viên sẽ góp phần vào thành công của Giải báo chí quốc gia “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng””., Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ

Gửi tới những người làm báo lời cảm ơn trực tiếp của MTTQ Việt Nam  đối với sự đóng góp âm thầm, vất vả của các phóng viên, biên tập viên đối với các hoạt động của Mặt trận, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đồng bào cả nước luôn ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí và đặc biệt trong bối cảnh đổi mới trên toàn cầu, mỗi phóng viên, biên tập viên luôn luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu công việc của mình để nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đưa đất nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát động Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'' lần thứ XIII năm 2017 - 2018.

Phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII

Nhân dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'' lần thứ XIII năm 2017 - 2018.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'' là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp  nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến'', “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019.

Bên cạnh đó là tuyên truyền Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'', Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18-11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Tuyên truyền các hoạt động ''Đền ơn đáp nghĩa'', chăm lo các đối tượng chính sách; kết quả vận động quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'', kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ ở các địa phương trong cả nước. Tuyên truyền vận động tạo Quỹ vì người nghèo, nhất là các dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 và ''Tết vì người nghèo'' năm 2018. Ưu tiên sử dụng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Một nội dung quan trọng khác là tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông với cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Các thể loại báo chí được xét giải lần thứ XIII năm 2017-2018 gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí được xét giải bao gồm các thể loại như tin, bài, phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục. 

Tác phẩm dự Giải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng từ 1/10/2016 đến 20/9/2018. Những tác phẩm trong thời gian này được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương,  ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. 

Đối tượng dự Giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm, giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người. 

Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 21/6 đến 20/9/2018 (theo dấu bưu điện). Tác phẩm dự giải gửi về Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” số 46 Tràng Thi - Hà Nội

Giải sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2018) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí. Giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A 15 triệu đồng, giải B 10 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải khuyến khích 3 triệu đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại biểu tham dự đã bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu nhấn nút ra mắt Tạp chí điện tử Mặt trận.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với nhóm PV theo dõi Mặt trận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trao quyết định thành lập Tạp chí điện tử Mặt trận.

Anh Vũ
Ảnh: Thành Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới