Biểu dương 300 đại biểu nông dân xuất sắc

Thứ hai, 11/09/2017 09:34:00 | Tiếng nói cơ sở
Ngày 19/9 tới, tại Hà Nội, Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2012-2017 sẽ được tổ chức.

Dự kiến sẽ có khoảng 300 đại biểu xuất sắc đại diện cho hàng triệu nông dân cả nước được biểu dương, tôn vinh lần này.

Được biết, trong 5 năm của giai đoạn, bình quân hàng năm có hơn 6,2 triệu hộ nông dân đăng ký danh hiệu phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chiếm hơn 55,3% so với tổng hộ nông dân cả nước.      

Phương Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới