Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm

Thứ năm, 14/09/2017 16:30:00 | Giám sát - Phản biện
Ngày 14/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm năm 2017 cho 120 đại biểu là cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.


Hội nghị tập huấn, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm  năm 2017 tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/9.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội nghị  đã trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; lựa chọn và sử dụng hợp lý các thực phẩm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vận động, giám sát về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật. Nâng cao ý thức trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nội dung tập huấn, tiếp tục tuyên truyền các văn bản qui phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay (Thông tư Liên tịch 13/2017/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch ăn uống; tiếp tục thông tin Chương trình  Kế hoạch Liên tịch 06/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 12/01/2017 giữa UBMTTQVN tỉnh BR-VT và Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp vận động và giám sát Bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh); Thông tinThực trạng về An toàn thực phẩm hiện nay; Tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đầy; Những mối nguy tồn tại trong thực phẩm và cách phòng tránh; Phương pháp lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thời gian sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Lê May

Tin cùng chuyên mục

Tin mới