Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam

Thứ ba, 08/08/2017 19:00:00 | Giám sát - Phản biện
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam rà soát, đôn đốc các bộ, ngành triển khai thực hiện đầy đủ có kết quả các nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2017.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban rà soát tiến độ thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 15/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2017, Ban Thường trực UBTƯ  MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện 14 nội dung của kết luận.

14 nội dung trong Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đều đã được các bộ, ngành phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam  triển khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức khảo sát việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 06 tỉnh, thành phố (Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng), đồng thời kết hợp khảo sát các phong trào hiện có ở khu địa bàn dân cư làm cơ sở đề xuất việc phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong triển khai đề tránh sự chồng chéo.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã phối hợp Bộ Tài chính thống nhất bố trí kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp số 90 về “Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020” năm 2017, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo và cán bộ MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước; đã phối hợp triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành và cán bộ Mặt trận thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh Đồng Tháp, Quảng Bình.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, hiện ở khu dân cư có quá nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua chồng chéo, gây áp lực cho xã, phường.

Từ thực tế trên Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị các bộ, ngành liên quan cần rà soát thống nhất nội dung các cuộc vận động theo tinh thần những nội dung trùng lắp thì hợp nhất Ban chỉ đạo và thống nhất các danh hiệu thi đua ở cơ sở, khu dân cư để tránh chồng chéo gây áp lực cho xã phường, khu dân cư.

Đối với việc sửa đổi Nghị định 64 về công tác cứu trợ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề xuất nên quy định về một đầu mối để từ đó điều hòa, phân bổ cho nhân dân các vùng bị thiệt hại, đồng thời có thêm nguồn lực, tránh sự sơ xuất lợi dụng cứu trợ làm mất uy tín của tổ chức, nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, 14 nội dung của chương trình phối hợp đều được Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ ngành triển khai thực hiện.

Những đề xuất của Mặt trận đối với các với các bộ, ngành đều được Văn phòng Chính phủ cập nhật để từ đó cụ thể hóa bằng văn bản, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiên theo đúng tinh thần quy chế phối hợp Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đối với 3 nội dung của chương trình phối hợp còn chậm chễ, ông Mai Tiến Dũng cho biết sẽ Văn phòng Chính phủ sẽ đôn đốc các bộ, ngành liên quan quyết liệt thực hiện để đến cuối năm 2017 tổng kết chương trình phối hợp sẽ không có tình trạng nhiệm vụ không có kết quả hoặc còn dở dang.

Trong việc tiến hành rà soát các phong trào, cơ sở đề xuất giải pháp bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Mai Tiến Dũng cho rằng Văn phòng Chính phủ sẽ rà soát cùng các bộ ngành địa phương theo tinh thần hợp nhất Ban chỉ đạo để có sự thông suốt từ Trung ương đến địa phương tránh sự chồng chéo trong quản lý và các danh hiệu thi đua.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng tiếp tục làm tốt vấn đề lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết những kiến nghị của MTTQ Việt Nam chuyển tới các bộ ngành để góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân doanh nghiệp.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chủ động Văn phòng Chính phủ cùng Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017.

Đối với một số nội dung còn chậm như việc tiến hành rà soát các phong trào cơ sở, đề xuất giải pháp bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Việc  khảo sát và tổ chức Hội nghị biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần; Việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam rà soát, đôn đốc các bộ, ngành triển khai thực hiện đầy đủ có kết quả các nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Văn phòng Chính phủ cần quan tâm đôn đốc các bộ, ngành phối hợp cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện các chương trình giám sát về đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, giám sát nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế hải quan, giám sát về đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân… để góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ ủng hộ để MTTQ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận xã phường tiêu biểu; công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam và phát động phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” qua đó hoàn thành kế hoạch năm 2017, tạo tiền đề cho chương trình phối hợp trong năm 2018.

Vũ Mạnh
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới