Hà Giang: Xã vùng cao Phú Lũng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 10/09/2017 20:10:00 | Tiếng nói cơ sở
Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng NTM và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xã vùng cao biên giới Phú Lũng, huyện Yên Minh được chọn đưa vào kế hoạch hoàn thành xây dựng NTM năm 2017.

Ðể hoàn thành các tiêu chí NTM, ngay từ những năm đầu thực hiện Chương trình, xã thực hiện chủ trương “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”.

Trong Chương trình xây dựng NTM, tiêu chí quan trọng nhất đối với xã vùng cao là nâng cao thu nhập cho từng hộ dân. Phú Lũng tập trung tổ chức lại sản xuất, phân vùng kinh tế nông nghiệp cho phù hợp điều kiện thực tế, phát huy thế mạnh của từng thôn, bản.

Mở rộng diện tích trồng cỏ gắn với chăn nuôi đại gia súc, lợn nái sinh sản... Bên cạnh đó, Yên Minh cũng ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để giúp xã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và hoàn thành 19 tiêu chí NTM...       

Lê Văn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới