Hà Tĩnh: Bước đầu hình thành mô hình nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ ba, 01/08/2017 08:10:00 | Các cuộc vận động
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có trên 300 thôn triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng tổng số lên hơn 1.550 thôn, trong đó hơn 1.000 thôn có phương án, dự toán được duyệt; 125 thôn đạt chuẩn và 380 thôn đạt trên 70% kế hoạch.

Có gần 1.600 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, nâng tổng số lên hơn 6.500 vườn. Đây có thể được xem như địa phương đang tự hình thành thêm tiêu chí thứ 20 trong xây dựng NTM. Việc làm này đã và đang làm chuyển biến nhận thức của người dân về phát triển kinh tế vườn, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, thay đổi tập quán sản xuất của người dân từ tự cung, tự cấp sang tư duy sản xuất hàng hóa, khai thác phát huy tối đa tiềm năng đất vườn.     

Ngọc Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới