Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững

Thứ năm, 15/06/2017 09:10:00 | Các cuộc vận động
Qua 2 năm huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đem lại những kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo trên địa bàn huyện.

Hộ nghèo vui mừng khi được nhận bò giống.

Để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, huyện Sơn Tịnh đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Đồng thời, phát huy sức mạnh của 3 lực lượng, đó là bản thân đối tượng, cộng đồng và Nhà nước. Trong đó quyết tâm vươn lên thoát nghèo của đối tượng là yếu tố quyết định, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng để đảm bảo tính bền vững của chương trình. 

Ông Dương Phương Anh, Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện cho biết: “Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các hội, đoàn thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ...”.

Cụ thể, năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh đã giải quyết cho vay vốn ưu đãi đối với 175 hộ nghèo, 175 hộ cận nghèo, với tổng số tiền hơn 14,5 tỷ đồng; giải quyết cho 100 lượt học sinh, sinh viên vay hơn 2,1 tỷ đồng; giải quyết cho 95 lượt cho vay giải quyết việc làm hơn 2,6 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho vay vốn ưu đãi đối với 90 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo hơn 10,6 tỷ đồng; giải quyết cho 20 lượt học sinh, sinh viên vay 462 triệu đồng; 48 lượt vay giải quyết việc làm hơn 1,3 tỷ đồng. Cùng với đó, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được đảm bảo như hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục…

Hiện nay, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho hàng chục ngàn lượt người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Phân bổ kinh phí hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 256 nhà ở phòng, tránh bão lụt…

Huyện còn phân bổ 276 triệu đồng cho 3 xã: Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp để mua bò giống cho các hộ khó khăn ở 4 thôn đặc biệt khó khăn của 3 xã, trong đó vốn từ Chương trình 135 hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại từ nguồn nhân dân đóng góp 76 triệu đồng. Đến nay, các hộ đã tiến hành mua con giống và đưa vào chăn nuôi có hiệu quả. Năm 2017, UBND huyện Sơn Tịnh đã xây dựng kế hoạch và khi có kinh phí cấp trên hỗ trợ sẽ tiến hành phân bổ cho 2 thôn đặc biệt khó khăn của xã Tịnh Đông. 

Bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là các xã nghèo, khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng và mức sống của nhân dân.  Với những giải pháp đồng bộ, hy vọng rằng trong thời gian tới công tác giảm nghèo của huyện sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.    

    Kim Cúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới