Hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước

Thứ sáu, 13/10/2017 19:10:00 | Mặt trận
Ngày 13/10, phát biểu tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo, sẵn sàng hy sinh việc nhà vì việc làng việc nước của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng 442 đại biểu là Chủ tịch Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận ưu tú nhất cả nước đã được bình chọn về tham dự Hội nghị. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Bằng khen cho các cán bộ Mặt trận được biểu dương.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, trong điều kiện chung của đất nước, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn chưa thực sự thỏa đáng song vẫn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước, không quản ngại nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng. 

“Đó là tấm gương của người cán bộ cơ sở là đã thấm nhuần, vận dụng sát thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân, mà những điển hình ưu tú hôm nay xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho hàng chục nghìn Chủ tịch Mặt trận cơ sở và hàng trăm nghìn cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Dù ở độ tuổi đã cao, điều kiện vật chất còn hạn chế nhưng họ đều là những cán bộ Mặt trận đầy tâm huyết và trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, là những hạt nhân phong trào ở cơ sở.” Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân  đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đại biểu tham dự Hội nghị cùng suy nghĩ để lựa chọn cách làm thiết thực để Mặt trận thật sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Trong thời gian tới Mặt trận phải tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình để kịp thời phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương, đồng thời khích lệ, động viên từng hộ gia đình, dòng họ, cụm dân cư tăng cường phát huy tình làng, nghĩa xóm, gắn kết các lực lượng với nhân dân trên địa bàn. Mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư.” Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Bên cạnh đó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Mặt trận các cấp cần phải tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" như lời dạy của Bác Hồ.

Đồng tời, Mặt trận vận động, khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở cần tích cực, tiên phong trong việc vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lên án, tố giác những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ, công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân.

Cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ làm công tác vận động nhân dân là “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Tư duy về công tác Mặt trận phải đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng. 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn từ Hội nghị, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Vũ Mạnh
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới