Lục Ngạn (Bắc Giang): Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Thứ tư, 13/09/2017 07:35:00 | Các cuộc vận động
Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 100 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo phong trào cấp huyện; trưởng, phó ban chỉ đạo cấp xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và cán bộ làm công tác văn hóa ở 30 xã, thị trấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và những kỹ năng cần thiết trong quá trình triển khai phong trào ở cơ sở.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu được nghe truyền đạt các nội dung như: Ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện các mục tiêu về văn hóa gắn với xây dựng nông mới; hướng dẫn một số kỹ năng nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa ở cơ sở. 

Thời gian qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Lục Ngạn  thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, đã tác động trực tiếp, tạo môi trường văn hóa, xã hội ổn định, người dân luôn có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ngày càng được đề cao.  

 T.H.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới