Nam Định: Tập trung xây dựng xã hội học tập

Thứ ba, 10/10/2017 08:50:00 | Các cuộc vận động
Ngày 9/10, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2017-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần hai).

Báo cáo tại Đại hội cho biết: Đến nay, toàn tỉnh đã có 12.652 chi hội, ban khuyến học, tăng 1962 chi, ban khuyến học. Số hội viên đạt 24,3% dân số toàn tỉnh. Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh phát triển bền vững với 60% số gia đình đăng ký trở thành gia đình hiếu học, 55%  số dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học, 65 % thôn làng, tổ dân phố trong tỉnh được công nhận cộng đồng học tập; 51,5% số trung tâm học tập cộng đồng hoạt động bền vững. Toàn tỉnh hiện có số dư Quỹ khuyến học trên 122 tỷ đồng. Nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện khen thưởng, trao học bổng với tổng số tiền 12.650 triệu đồng...

Nhiệm kỳ mới, Hội tập trung đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cả tỉnh trở thành một xã hội học tập. Toàn tỉnh phấn đấu có hơn 90% “gia đình học tập”, 80% “dòng họ học tập”, 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”; tăng số hội viên lên 28% dân số...  

 Trần Duy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới