Phục hồi và cải thiện đa dạng sinh học

Thứ ba, 10/10/2017 09:35:00 | Môi trường
Để phát triển ngành lâm nghiệp những thập niên gần đây Nhà nước đã tiến hành giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện chính sách này đã bộc lộ không ít hạn chế như chế độ nhận giao khoán còn quá thấp, nhiều đối tượng nhận quản lý bảo vệ rừng còn chưa đúng dẫn đến hiệu quả sử dụng đất rừng thấp, tình trạng phá rừng ngày càng gia tăng.

Theo ông Lù văn Que- Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hiện nay việc giao đất, giao rừng chủ yếu là đất lâm nghiệp, diện tích rừng được giao còn thấp. Tiến độ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhìn chung còn chậm, đạt thấp và vướng mắc rất nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về giao đất giao rừng chưa được thường xuyên, thiếu chiều sâu là nguyên nhân đói nghèo của người dân địa phương và dẫn đến thực trạng phá rừng.

Ông Que cho rằng, Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) cần quan tâm đến việc thực hiện tốt chính sách giao đất, giao rừng. Nguyên tắc của việc giao rừng phải dựa trên cơ sở thống nhất, không nên tách đất với rừng, tách rừng với đồng bào dân tộc. Người dân sống nhờ rừng, gắn bó với rừng, do đó nên giao rừng cần theo phương châm “lấy người nuôi rừng và lấy rừng nuôi người”, tạo một vòng tròn khép kín trong mối quan hệ cộng sinh, gắn bó khăng khít để bảo vệ rừng và phát triển rừng.

Nhìn nhận về vấn đề này, TS Lê Hoàng Lan - Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vấn đề phải quan tâm là phục hồi và cải thiện đa dạng sinh học. Trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần có những công cụ hữu hiệu, ngăn ngừa và giảm thiểu những tác động bất lợi ngay từ giai đoạn đề xuất và thiết kế dự án qua việc thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Từ đó TS Lê Hoàng Lan  đề nghị, Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) cần bổ sung quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không chỉ đơn thuần có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà cần hướng tới có phương án hoàn trả và bồi hoàn đa dạng sinh học rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và pháp luật về đa dạng sinh học liên quan. Đặc biệt, cần bổ sung điều khoản về hoàn trả và bồi hoàn đa dạng sinh học khi chuyển mục đích sử dụng rừng.

Theo đó các tổ chức, cá nhân, chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng phải nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tương đương để thực hiện hoàn trả và bồi hoàn đa dạng sinh học. UBND cấp tỉnh quyết định phương án hoàn trả và bồi hoàn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp tỉnh không bố trí thực hiện được phương án hoàn trả và bồi hoàn đa dạng sinh học phù hợp trên địa bàn tỉnh thì phải chuyển tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng quốc gia để tổ chức thực hiện ở địa phương khác.  

 Trung Hiếu

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới