Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Thứ sáu, 16/06/2017 22:13:00 | Giám sát - Phản biện
Chiều ngày 16/6, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo cuốn sổ tay “Hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Sổ tay công tác Mặt trận tập trung vào một số nội dung cơ bản về giám sát, quy trình giám sát; phản biện và quy trình phản biện của MTTQ Việt Nam.

Sổ tay cũng giới thiệu các biểu mẫu về giám sát và phản biện xã hội cũng như các văn bản có liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội.

Đối tượng giám sát của MTTQ Việt Nam là các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đại biểu dân cử, cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức.

Theo đó, hình thức giám sát của MTTQ Việt Nam được quy định tại Điều 27, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định 4 hình thức giám sát đó là: Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức đoàn giám sát; thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập ở cấp xã; tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần thiết phải ban hành cuốn sổ tay công tác Mặt trận nhưng đề nghị viết ngắn gọn theo hướng cầm tay, chỉ việc; đề nghị cân đối tính hợp lý giữa các phần, các mục. Nhiều đại biểu cũng mong muốn giám sát nhưng vẫn phải có chế tài xử lý để có tính chất răn đe. Về phản biện, chúng ta đang gặp khó khăn nhất định vì khi muốn tổ chức hội nghị phản biện phải được chính quyền các cấp đặt hàng. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, qua các ý kiến phát biểu, nhiều nội dung trong dự thảo đã được gợi mở. Theo đó, một số nội dung gắn với công tác tuyên truyền và những nội dung về giám sát và phản biện trong dự thảo sẽ được điều chỉnh ngắn gọn cho phù hợp hơn.

Nhã Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới