Tăng cường giám sát cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

Thứ năm, 03/08/2017 17:42:00 | Giám sát - Phản biện
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu: Tăng cường thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Chiều 3/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị “Bàn giải pháp tiếp tục thực có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đấu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Phu Êban đồng chủ trì Hội nghị; lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy,  Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ 12 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã về tham dự.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức các hoạt động thực hiện được 10 chương trình giám sát. 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức 721 cuộc giám sát, cấp huyện tổ chức 6.404 cuộc, cấp xã tổ chức 49.564 cuộc. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố đã tổ chức 784 cuộc phản biện xã hội, tổ chức hơn 90 nghìn cuộc đối thoại, các cuộc đối thoại đều được người đứng đầu tiếp thu giải trình ngay tại các hội nghị đối thoại… góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, phát huy được vai trò, vị trí và nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc; làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó tạo được niềm tin trong nhân dân.

Tại Hội nghị các tham luận của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ các  tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã nêu lên những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 217, 218 ở các địa phương.

Đó là nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở chưa thật sự sâu sắc; lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội còn lúng túng; kiểm tra giám sát chủ yếu là theo chương trình, kế hoạch, chưa có giám sát đột xuất, chưa phát huy được các hoạt động phản biện xã hội; đặc biệt là chưa giám sát được người đứng đầu, cán bộ chủ chốt…

Các đại biểu đề xuất, để công tác giám sát, phản biện đạt hiệu quả trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các địa phương cần tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền rộng rãi đối với nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đẩy mạnh thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đồng thời tăng cường công tác hậu giám sát của các cấp chính quyền,…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã thông qua tham luận “Đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên” của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng, ký kết 10 Chương trình phối hợp về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện, đã tổ chức hàng chục đoàn giám sát liên ngành với sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước hữu quan.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuẩn bị ký kết 2 Chương trình phối hợp giám sát về Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về đổi mới giáo dục và đào tạo; Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giám sát giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Qua sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp giám sát cho thấy việc thực hiện các chương trình giám sát dù còn mới, nhưng bước đầu đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đối với vấn đề giám sát cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức nhiều đợt khảo sát, kiểm tra, giám sát tại các địa phương để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, thường xuyên có văn bản đôn đốc, định hướng, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện.

Cụ thể, sau khi Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam ký kết Nghị quyết số 05/2006/NQLT ban hành Quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông tri số 18/TTr-MTTW ngày 28/4/2006 hướng dẫn thực hiện thí điểm Quy chế đối với 5 tỉnh, thành phố.

Qua 5 năm triển khai thí điểm, MTTQ các cấp tại 5 tỉnh, thành phố đã nhận được 3.123 đơn giám sát và ý kiến phản ánh trực tiếp của nhân dân.

 Nội dung đơn thư phần lớn tập trung phản ánh, phát hiện những vi phạm về quản lý đất đai, liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng; trong quản lý xây dựng, về môi trường; chính sách xã hội, vi phạm quy chế dân chủ, biểu hiện tham nhũng, số còn lại đề cập đến tư cách, phẩm chất đạo đức, thái độ đảng viên, cán bộ, công chức chính quyền cơ sở trong việc tiếp xúc giải quyết công việc của dân, vi phạm trách nhiệm công vụ và cải cách hành chính.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những ý kiến tham luận và ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, nếu các địa phương thực hiện tốt, đầy đủ nội dung 2 quyết định trên sẽ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó việc giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cần chú ý lựa chọn vấn đề cũng như cách thức giám sát sao cho đạt hiệu quả.

Có những vấn đề phải làm từ Trung ương tới địa phương thì mới thành công được như việc giám sát an toàn thực phẩm.

Các địa phương phải cân nhắc việc đưa ra các kiến nghị, phải chọn lọc kiến nghị và có hình thức giám sát cụ thể đạt hiệu quả. Mặt trận các cấp phải chủ động phối hợp cụ thể với các tổ chức chính trị -xã hội  trong việc triển khai thực hiện.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218.

Tăng cường thực hiện giám sát cá nhân việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, cần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân để kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Nguyễn Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới