Tăng cường vai trò của người có uy tín trong giám sát

Thứ sáu, 08/09/2017 09:55:00 | Tiếng nói cơ sở
Người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tại tỉnh Hòa Bình tham gia tích cực vào hoạt động giám sát chính quyền cấp xã trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng...

Ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình cho biết, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình luôn bám sát chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tích cực, chủ động vận động các tầng lớp nhân dân nói chung, đồng bào DTTS và đồng bào có đạo nói riêng phát huy truyền thống làm chủ tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; giám sát việc thực hiện những điều dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra. 

Tiêu biểu trong trong hoạt động giám sát là bà Nguyễn Thị Khanh, Chủ tịch UBMTTQ xã Yên Mông, TP Hòa Bình. Bà Khanh đã có nhiều thành tích trong việc phối hợp tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn nhân dân xây dựng quy ước về nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, tham gia giám sát các công trình xây dựng cộng đồng, lắng nghe tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để phản ánh kiến nghị với lãnh đạo cấp trên.

Kết quả, theo bà Khanh, năm 2010 xã Yên Mông được chọn là một trong những xã điểm của tỉnh Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy – HĐND và kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương, thường trực MTTQ xã tiếp tục triển khai đến nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Đình Sướng, người có uy tín ở khu dân cư xã Tu Lý, huyện Đà Bắc chia sẻ, trong quá trình tuyên truyền vận động, tôi luôn thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ đó tiếng nói của người có uy tín, trưởng bản luôn là thước đo, chuẩn mực để bà con trong khu dân cư đồng tình ủng hộ. 

Trong điều kiện nhiều hộ còn gặp khó khăn, nhưng khi đưa ra dân bàn bạc và quyết sách những công to việc lớn của xóm làng, của địa phương đều được bà con đồng tình, ủng hộ như: góp tiền xây dựng nhà văn hóa xóm, góp vật liệu, ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, sân chơi thể thao, mương nội đồng…với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Theo ông Sướng, thông qua các hoạt động giám sát, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng gần hơn với cơ sở. Từ đó, nhiều hộ gia đình hiến hàng trăm mét đất cho các công trình phúc lợi như: Hộ gia đình ông Hà Văn Thoa, bà Đinh Thị Nhiệt, gia đình ông Phùng Văn Bường… Đồng thời vận động bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế, tham gia xây dựng quy ước, hương ước ở khu dân cư góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.   

Hải Nhi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới