Thừa Thiên - Huế: 24/104 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ sáu, 13/10/2017 19:13:00 | Các cuộc vận động
Theo báo cáo của UBND Thừa Thiên - Huế, tính đến tháng 9/2017, địa phương này đã có 24/104 xã trong Chương trình Nông thôn mới đạt chuẩn (chiếm 22,12%).

Dệt Zèng đã mang lại thu nhập cho đồng bào ở huyện miền núi A Lưới

Tổng số hộ nghèo cuối năm 2016 theo chuẩn tiếp cận đa chiều là 20.623 hộ, chiếm tỉ lệ 7,19%; hộ cận nghèo 15.777 hộ, chiếm tỉ lệ 5,5%. Năm 2016, thu nhập khu vực nông thôn toàn tỉnh đạt 24,15 triệu đồng, tăng 4,95% so năm 2015.

Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động cho thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó, 1.134,95 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới và 68,227 tỷ đồng nguồn vốn giảm nghèo bền vững.

Từ đầu năm 2017 đến nay đã triển khai, thực hiện 32 công trình (6 công trình chuyển tiếp và 26 công trình mới), 53 mô hình trồng trọt, 49 mô hình chăn nuôi, 13 mô hình nuôi trồng thủy sản…

Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến cuối năm nay giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 7,19% xuống còn 6,09%.

                                                                                                                 Hữu Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới