Triển khai kế hoạch giám sát về khoa học công nghệ năm 2017

Thứ năm, 03/08/2017 11:55:00 | Giám sát - Phản biện
Trong tháng 9/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình giám sát về khoa học công nghệ dự kiến sẽ giám sát tại Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Tài chính; giám sát tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; giám sát hai đơn vị công lập và ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì cuộc họp.

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ đã tiến hành họp để thống nhất nội dung, triển khai kế hoạch giám sát một số cơ quan Trung ương và các địa phương năm 2017. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì cuộc họp.

Việc triển khai chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học công nghệ; Luật Khoa học và công nghệ tại các Bộ, ngành và địa phương; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc  tuân thủ các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Thông qua hoạt động giám sát để phát hiện kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với tổ chức cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận của xã hội.

Thảo luận cho ý kiến vào nội dung, kế hoạch giám sát năm 2017, các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình giám sát về khoa học công nghệ đề nghị nên chọn nội dung giám sát cho phù hợp theo hướng người dân cần gì, bức xúc gì để phản ánh đến các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp.

Việc giám sát cần tập trung vào các địa phương còn hạn chế vướng mắc và cả các địa phương thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) để nhân rộng các điển hình. Cùng với việc tiến hành giám sát ở Trung ương cần rút kinh nghiệm và hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình giám sát về khoa học công nghệ cần đẩy nhanh tiến độ để việc giám sát có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch trong năm 2017.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, chương trình giám sát năm 2017 cần tập trung vào những địa phương khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) để phát hiện những vướng mắc từ đó kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó cũng tiến hành giám sát tại các địa phương triển khai tích cực hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (khóa XI) để nhân rộng kinh nghiệm.

Trong tháng 9/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình giám sát về khoa học công nghệ dự kiến sẽ giám sát tại Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Tài chính; giám sát tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; giám sát hai đơn vị công lập và ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị sau khi thống nhất nội dung, kế hoạch giám sát Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chương trình giám sát cần sớm dự thảo quyết định thành lập Đoàn giám sát, gửi công văn tới các địa phương, bộ ngành, cơ quan cùng phối hợp, tạo điều kiện, để việc giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu.

* Tại cuộc họp ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đọc quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ.

Theo đó bổ sung bà Bùi Thị Thanh , Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng ban chỉ đạo giám sát về Khoa học - Công nghệ thay thế ông Lê Bá Trình nghỉ hưu.

Các đại biểu tại cuộc họp.

Anh Vũ
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới