Xây dựng ‘thế trận lòng dân’ vững chắc

Thứ năm, 12/10/2017 13:10:00 | Người Mặt trận
“Phát huy vai trò của quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nhằm đánh giá công tác phối hợp trong thời gian qua và bàn thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm giữa hai bên trong thời gian tới. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Thượng tướng Lương Cường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua đã được lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả. 

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng tuyến bên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong thời gian tới, hai bên thống nhất nội dung phối hợp với trọng tâm là tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đúng đắn cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, QĐND Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó QĐND Việt Nam cũng đã  hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đặc biệt là chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Thống nhất về nội dung kết quả, công tác phối hợp của hai bên đã đề ra Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam quan tâm, quán triệt trong toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, gắn bó quân với dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bên cạnh đó, quân đội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Phát huy vai trò của quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với QĐND Việt Nam để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ quân đội qua việc ưu tiên sử dụng nguồn quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân đội gặp khó khăn về nhà ở, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc.

Từ kết quả buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên cần thống nhất nhiệm vụ, nội dung thực hiện trong thời gian tới, sau đó ký Chương trình phối hợp để triển khai tới các cấp, nhất là địa phương, cơ sở sao cho thiết thực, hiệu quả. 

“Với trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ chủ động phối hợp cùng QĐND Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định

Người đứng đầu Mặt trận tin tưởng, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc và của QĐND Việt Nam anh hùng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” sẽ mãi tươi sáng trong lòng nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Lương Cường khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân với dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Cũng theo Thượng tướng Lương Cường, QĐND Việt Nam sẽ tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

“QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình”, Thượng tướng Lương Cường khẳng định.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị, sau buổi làm việc các cơ quan chuyên môn của hai bên cần tham mưu đề xuất xây dựng nội dung chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất. Trong hoạt công tác phối hợp, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên và định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm cho Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Lạnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bức tranh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân".

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Thượng tướng Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Anh Vũ
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới