Chế độ trợ cấp một lần cho thân nhân người hoạt động cách mạng

Thứ bảy, 17/06/2017 10:30:00 | Tư vấn pháp luật
Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn.

Cụ của ông Hà Thế Bình (tỉnh Bắc Ninh) là liệt sĩ Hà Thế Khuyến, trong Bằng Tổ quốc ghi công ghi sinh năm 1884, hy sinh năm 1942 tại nhà tù Côn Đảo. Từ khi nhận được Bằng Tổ quốc ghi công đến nay gia đình ông chưa có dịp ra Côn Đảo tìm mộ, hài cốt của cụ. Nay, gia đình ông Bình ra Côn Đảo tìm nhưng không thấy mộ của cụ, chỉ thấy hồ sơ.

Ông Khuyến hỏi, cụ của ông có được hưởng chế độ chính sách gì ngoài tiền thờ cúng hàng năm gia đình được hưởng không? Gia đình ra Côn Đảo tìm mộ, thăm nơi cụ bị giam cầm có được thanh toán tiền tàu xe đi lại không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn.

Tuy nhiên, hiện nay nhà tù Côn Đảo chưa có tên trong Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, trường hợp của Cụ Hà Thế Khuyến hy sinh năm 1942 tại nhà tù Côn Đảo chưa có căn cứ để xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi cho thân nhân.

Việc hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ, đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ với Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

PV (theo VGP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới