Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thứ hai, 19/06/2017 10:00:00 | Quy định mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP gồm 4 điều quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

* Theo Khoản 2 Điều 1 của Nghị định thì mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm:

- Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

- Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

- Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

* Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này với những nội dung đáng chú ý sau:

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.417.000 đồng/tháng.

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng – 4.543.000 đồng/ tháng tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động; Thương binh loại B được trợ cấp thương tật từ 788.000 đồng/tháng đến 3.759.000 đồng/tháng tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp 850.000 đồng/ tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hưởng trợ cấp hàng tháng 1.417.000 đồng/ tháng; trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) 1.133.000 đồng/ tháng.

- Đối với trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì hưởng trợ cấp 1.417.000 đồng/ tháng.

+ Con của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy khả năng lao động từ 21% đến 60% thì hưởng trợ cấp 711.000 đồng/ tháng.

* Mức trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, có những nội dung nổi bật sau: 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 được hưởng mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn. 

- Người hoạt động kháng chiến (trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) được hưởng trợ cấp 120.000 đồng/1 thâm niên…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017. Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.

PV (theo Bocongan)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới