Phân công công việc với cán bộ chuyên trách dân số làm việc tại Trạm Y tế xã

Chủ nhật, 18/06/2017 10:00:00 | Tư vấn pháp luật
Vợ ông Bùi Duy Khánh (Bình Định) là viên chức dân số xã, làm việc tại Trạm y tế xã, tỉnh Bình Định. Ngoài thực hiện công việc của viên chức Dân số, vợ ông còn tham gia tiêm chủng, trực đêm (trực cấp cứu) tại Trạm y tế.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Khánh hỏi, lãnh đạo Trạm y tế phân công vợ ông làm các công việc trên có đúng quy định không?

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Vợ ông là cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình, làm việc tại Trạm Y tế xã thuộc tỉnh Bình Định. Theo Luật Viên chức thì vợ ông do Lãnh đạo Trung tâm Y tế cấp huyện và Trạm trưởng Trạm Y tế xã quản lý trực tiếp. 

Do đó, việc phân công công việc đối với viên chức làm việc tại Trạm Y tế xã trong đó có vợ ông do Trạm trưởng Trạm Y tế xã phân công trên cơ sở phải phù hợp với vị trí việc làm, số lượng người làm việc tại Trạm, chức danh nghề nghiệp của viên chức (vợ ông) và nhu cầu hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế.

PV (theo VGP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới