Quy chế quản lý đầu tư các Quỹ BHXH

Thứ bảy, 05/08/2017 08:10:00 | Quy định mới
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quy chế quản lý đầu tư các Quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 1288/QĐ-BHXH ngày 27/7/2017.

Theo đó hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm phải đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư. Thực hiện đầu tư theo đúng phương án đầu tư đã được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam (Hội đồng quản lý) thông qua.

Hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm được thực hiện thông qua các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau: Mua trái phiếu Chính phủ; Cho Ngân sách nhà nước vay; Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các Ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt, hoạt động lành mạnh theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các Ngân hàng này phát hành; Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

K.Lê

Tin cùng chuyên mục

Tin mới