Sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng: Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Thứ tư, 13/09/2017 08:10:00 | Pháp luật
Mắc nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh Sơn La bị yêu cầu thu hồi gần 500 triệu đồng và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện: Về thủ tục đầu tư xây dựng dự án còn thiếu một số hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhất là các hồ sơ, thủ tục về quản lý chất lượng công trình như nhật ký thi công, hồ sơ bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu nội vụ, nghiệm thu công việc xây dựng hoàn thành một số nội dung còn chưa đầy đủ, chi tiết.

Mặt khác, công tác khảo sát dự án còn sai sót, bất cập trong khâu đo vẽ địa hình tự nhiên, thiết kế thiếu chi tiết liên kết một số cấu kiện, phần việc. Ngoài ra, thiết kế phải điều chỉnh do công tác khảo sát còn sai sót. Khối lượng dự toán, tính toán, bóc tách một số khối lượng còn sai sót, chưa chính xác.

Kiểm tra công tác đấu thầu tại Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh Sơn La, cơ quan thanh tra phát hiện có hồ sơ mời thầu nêu rõ yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa sử dụng. Một số hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp không nêu đích danh nhà sản xuất một số vật liệu chính, chưa đảm bảo theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. Tiết kiệm thông qua công tác đấu thầu đạt tỷ lệ thấp so với giá gói thầu được phê duyệt. Một số hợp đồng xây lắp không quy định rõ số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán theo quy định.

Công tác quản lý thi công xây lắp cũng còn nhiều tồn tại. Một số thủ tục trong công tác quản lý và nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình còn chưa chi tiết, đầy đủ. Thi công một số bộ phận, công việc chưa đủ kích thước hình học, thiếu khối lượng ở một số hạng mục, thành phần công việc. “Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chưa thực hiện được việc quản lý, kiểm soát triệt để theo khối lượng, giá trị thực tế thi công”- Thanh tra tỉnh Sơn La cho biết.

Ngoài ra, sau khi xây dựng một số công trình trường học, một số hạng mục bị hư hỏng, không sử dụng được do công tác quản lý, khai thác sử dụng của nhà trường chưa tốt.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện tổng giá trị sai phạm trong nghiệm thu, thanh toán số tiền 449 triệu đồng và yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan Thanh tra cũng yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm.  

 Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới