Tạm dừng thu phí trạm Tào Xuyên từ 10/8

Thứ ba, 08/08/2017 17:40:00 | Xe+
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm Tào Xuyên từ 0h00 ngày 10/8 để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Trạm thu phí Tào Xuyên.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa (hình thức BOT) giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án là 822 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 27 năm 8 tháng, thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm.

 Trong thời gian thu giá, quyết toán chi phí đầu tư và rà soát lại hợp đồng, một số chỉ tiêu tính phương án tài chính đã thay đổi. Cụ thể: Tổng vốn đầu tư của dự án giảm 36 tỷ đồng, từ 822 tỷ đồng xuống 786 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư là 156 tỷ đồng, vốn vay 489 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước 141 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lưu lượng phương tiện thực tế qua trạm thu giá tăng cao hơn so với dự kiến tại hợp đồng dự án vì lý do di dời vị trí Trạm thu phí từ Tào Xuyên đến Dốc Xây là khu vực có lưu lượng xe cao hơn so với vị trí cũ. Do vậy, thời gian thu hoàn vốn của dự án đã được xem xét giảm từ 27 năm 8 tháng giảm xuống còn 7 năm 2 tháng, thời điểm thu tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư sớm hơn dự kiến 20 năm.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 4643/TCĐBVN-TC ngày 31/7/2017, sau nhiều vòng đàm phán, các bên chưa thống nhất mức lợi nhuận của dự án.

Tính đến ngày 31/7/2017, Nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm. Số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết 31/7/2017 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư  mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra.

Vì những lý do trên, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm Tào Xuyên từ 0h00 ngày 10/8 để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Tuấn Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới