Xây thế trận lòng dân

Thứ hai, 05/10/2015 07:10:00 | Chính trị
Trong hai ngày 3 và 4 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, góp ý vào các Dự thảo văn kiện trình ĐH Đảng lần thứ XII. Nhiều ý kiến đóng góp đã được các ủy viên Đoàn Chủ tịch thẳng thắn nêu lên, về những vấn đề quan trọng của đất nước được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo Kinh tế- xã hội. Nhiều nhất trong số đó vẫn là những ý kiến nêu bật quan điểm, đường lối và tham vấn nhằm làm sao tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam kể câu chuyện thực tiễn của mình, ông nói: “Tiếp xúc – trao đổi với một số cán bộ và người dân tộc về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ nói: Đó là Đảng của ta, việc của Đại hội bàn và quyết định cũng là vì Dân, là việc của Dân, nhưng ý của Đảng phải hợp với lòng Dân, vì Đảng và  Bác Hồ “ lấy dân làm gốc”, dân là chủ nước nhà. Đồng thời, họ cũng có tâm tư, có quan tâm một số vấn đề về Dân tộc và Đảng, mong muốn gửi tới Đại hội XII của Đảng”.

Như thế đủ thấy, Dân chưa bao giờ, chưa khi nào hết tin, hết yêu Đảng. Và vì vậy, mấy từ “Đảng của ta” hay “việc của Đại hội bàn và quyết định cũng là vì Dân, là việc của Dân” đủ thấy sự kỳ vọng của nhân dân vào Đảng vào những quyết sách của Đảng là rất lớn. 

Từ góc độ của một người gắn với công tác dân tộc suốt cả quá trình công tác của mình, ông Lù Văn Que nhìn nhận vấn đề đoàn kết từ góc nhìn của công tác dân tộc. Ông góp ý đồng thời cũng là sự sẻ chia khi nghiên cứu văn kiện của Đảng như thế này: Muốn đoàn kết, hòa hợp được các dân tộc và các tôn giáo phải nắm vững và thực hiện tốt các nguyên tắc, phương pháp đoàn kết của Đảng và Bác Hồ đã dạy, phải lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Nếu khi nào, ở đâu chưa giải quyết hài hòa lợi ích thì khó có bình đẳng và đoàn kết thực sự. 

Đồng thời, “phải nắm chắc lòng Dân từng giây, từng phút như Bác Hồ dạy; xây được tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ trong lòng Dân, để đồng bào các dân tộc (cả đa số và thiểu số) thấy thiếu nó thì không sống được, biến nó thành ý thức tự nguyện đoàn kết, khi đó mới có sức mạnh đại đoàn kết thực sự từ lòng người dân Việt Nam ta”. Ý kiến ấy được ông Lù Văn Que nêu lên là rất đáng suy ngẫm. 

Công tâm đánh giá, trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng luôn đặt vai trò của Mặt trận ở vị trí quan trọng. Nhưng, để không phụ sự kỳ vọng ấy, sự ủy thác ấy, nhiều ý kiến của các vị trong Đoàn Chủ tịch khi góp ý vào các Dự thảo văn kiện đã bày tỏ mong muốn, làm sao phát huy hơn nữa vai trò, để Mặt trận thật sự là nơi tập hợp được đông đảo nhất ý kiến của nhân dân.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã nêu quan điểm: để Mặt trận làm được nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, Đảng cần bố trí cán bộ đủ tâm, đủ tầm cho công tác Mặt trận cũng như trong quan điểm, nhận thức. “Đảng cần coi trọng Mặt trận hơn vì Mặt trận là thành tố quan trọng trong hệ thống chính trị”- nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh. 

Có lẽ có những lý do nào đó để các vị ủy viên Đoàn Chủ tịch và các vị nguyên là lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ đề nghị “Đảng cần coi trọng Mặt trận hơn” trong khi Đảng vẫn luôn luôn coi trọng vai trò của Mặt trận cả trong đấu tranh, trong xây dựng và trong phát triển.

Bởi, đó vừa là kỳ vọng của những người làm Mặt trận; vừa là đòi hỏi từ nhân dân nhất là trong bối cảnh chúng ta đã đi qua những khó khăn của giai đoạn Đổi mới với 30 năm không ngừng cải tiến, cải cách.

Nhờ có Đổi mới mà đất nước có những bước phát triển mạnh như hôm nay; mà đời sống nhân dân đã không ngừng cải thiện như hôm nay. Và trong quan điểm về Đổi mới, Đảng ta luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm để mọi cải cách, mọi thay đổi đều hướng về Dân, phục vụ cho Dân. Trong giai đoạn này vấn đề tập hợp sức mạnh nhân dân vẫn được đặt ra chính là bởi Đảng thấy rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong tình hình mới. 

Lịch sử dân tộc qua các giai đoạn, thời kỳ đã chỉ rõ: “Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng xong”. Vì thế khẳng định vai trò không thể bỏ qua của Mặt trận chính là cần nhấn mạnh thêm nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây đắp thế trận lòng dân; lấy đó làm sức mạnh bồi đắp, giữ vững vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Có lẽ đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao nhiều nhân sĩ trí thức vẫn muốn Đảng coi trọng hơn nữa vai trò của Mặt trận.

“Để đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp Đảng tiến hành Đại hội các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhân dân mong muốn: Đảng cần làm cho cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp ủy quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất.” - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Nguyễn Túc nêu quan điểm.  

Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới