Nhiều vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Thứ năm, 14/09/2017 09:30:00 | Xe+
Thanh tra Bộ GTVT vừa tiến hành thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình và Nam Định, gồm các Trung tâm có mã số: 1201D, 18D1S, 1802S, 1802D, 1803D, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9802D, 9901S, 9902S.
Theo Thanh tra Bộ GTVT, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 
Tuy nhiên, các đơn vị vẫn còn xảy ra nhiều vi phạm, tồn tại. Cụ thể, các Trung tâm: 1801S, 1802S, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9901S, 9902S có phụ trách dây chuyền chưa có quyết định bổ nhiệm của tổ chức, đơn vị thành lập trung tâm đăng kiểm theo quy định. Các trung tâm: 1201D, 1801S, 1803D, 3501S, 3502D, 8901S, 8902S, 9901S có đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra một số hạng mục hoặc công đoạn kiểm tra ngoài công đoạn được phân công trong một số ngày nhưng không thể hiện việc được phân công trong sổ phân công nhiệm vụ kiểm định, không thể hiện trên phiếu kiểm định (thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công).
 
Mặt khác, một số trung tâm có đăng kiểm viên thực tập không có hồ sơ, tài liệu, số liệu về việc thực tập kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định trong một số thời gian hoặc số liệu báo cáo thực tập, không đúng thực tế, gồm: ông Lê Khánh Hà của Trung tâm 9802D trong thời gian từ ngày 20/3/2017 đến ngày 10/8/2017; ông Phạm Xuân Đạo của Trung tâm 3501S trong thời gian từ ngày 12/6/2017 đến ngày 10/8/2017.
 
Trong thời gian từ ngày 17/7/2017 đến ngày 24/8/2017, Trung tâm 3502D để các ông Bùi Hồng Cương, Nguyễn Tiến Hưng (đăng kiểm viên thực tập) một mình kiểm tra công đoạn 5 đối với một số phương tiện trên dây chuyền. Trung tâm lấy kết quả kiểm tra của đăng kiểm viên thực tập làm kết quả kiểm tra phương tiện; đăng kiểm viên thực tập thực hiện không đúng nội dung, quy trình kiểm định phương tiện.
 
Thanh tra công tác thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới, Thanh tra Bộ GTVT phát hiện, các đăng kiểm viên: Phùng Đình Thiết của Trung tâm 1803D, Phan Thanh Quang của Trung tâm 3502D, Phạm Mạnh Hùng của Trung tâm 9901S, Hoàng Văn Cường của Trung tâm 9902S không thực hiện đúng theo quy định khi kiểm tra công đoạn 5 đối với một số phương tiện.
 
Ngoài ra, các Trung tâm gồm: 1201D, 1802S, 1803D, 3501S, 3502D, 9802D có đăng kiểm viên kiểm tra đèn tín hiệu của phương tiện chưa đảm bảo khoảng cách vị trí đứng kiểm tra so với phương tiện theo quy định. Các Trung tâm 1801S, 1802D có camera giám sát hình ảnh trên dây chuyền kiểm định mờ hoặc chưa bao quát được cơ bản các công đoạn kiểm tra trên dây chuyền kiểm định…
 
Về biện pháp xử lý, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với 4 đăng kiểm viên do không tuân thủ đủng quy định tại các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định theo quy định.
 
Đồng thời, không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ 4 đăng kiểm viên xe cơ giới của các đăng kiểm viên thực tập tại Trung tâm 3501S, Trung tâm 9802D, Trung tâm 3502D. Thanh tra Bộ GTVT cũng yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 
Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới