Thanh tra Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thứ năm, 14/09/2017 07:10:00 | Điều tra
Đoàn Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) vừa công bố quyết định thanh tra đối với Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

Theo đó, nội dung thanh tra gồm: Chấp hành quy định công khai trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Xây dựng dự toán và thực hiện dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc công khai, minh bạch và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án KHCN đồng thời đẩy mạnh công tác thống kê về KHCN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung về KHCN, thông qua đó sẽ hỗ trợ cho công tác xây dựng dự toán kế hoạch về KHCN.

Thời hạn thanh tra là là 45 ngày kể từ khi công bố Quyết định (vào ngày 12/9).

Bảo Thoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới