Cần Thơ: Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu

Thứ tư, 12/07/2017 09:05:00 | Tôn giáo
6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng Tư vấn về tôn giáo – dân tộc (Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ) đã tham mưu kịp thời với Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ thực hiện tốt chính sách đối với dân tộc, tôn giáo, động viên chức sắc tín đồ các tôn giáo, dân tộc chấp hành pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng Tư vấn cũng đã tham mưu về đề tài “Tăng cường năng lực phản biện để xây dựng chiến lược thích ứng của thành phố Cần Thơ” đồng thời xây dựng mô hình điểm của các tổ chức tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của 2 tôn giáo là Tinh độ Cư sĩ  và chùa Amper Vone (huyện Thới Lai).

Ngoài ra, Hội đồng Tư vấn cũng tham gia phản biện về dự thảo các nghị định  của Chính phủ qui định chi tiết các điều về hướng dẫn và thi hành Luật Tín ngưỡng  - Tôn giáo trong hệ thống MTTQ, các tôn giáo.    

Lê Quốc Khánh

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới