Cáo phó

Thứ ba, 29/08/2017 07:00:00 | Tôn giáo
Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo (Danh Nhưỡng) Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày mùng 5 tháng 7 năm Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang
- Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer
- Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Kiên Giang
- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo
(Danh Nhưỡng)
Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang từ nhiệm kỳ I – nhiệm kỳ VIII, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng khen của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày mùng 05 tháng 7 năm Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Trụ thế: 88 năm
Hạ lạp: 68 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2017 (ngày mùng 05 tháng 7 năm Đinh Dậu). Kim quan được tôn trí tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2017 (từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 07 năm Đinh Dậu).

Lễ Tưởng niệm được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 01 tháng 09 năm 2017 (ngày 11 tháng 7 năm Đinh Dậu), kim quan được phụng tống đến chùa Cà Lang Ông, Tháp 4 vị Sư Liệt sĩ và sau đó đưa kim quan Trưởng lão Hòa thượng về tôn trí tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang từ 5-10 năm theo nghi thức tang lễ truyền thống bậc Cao Tăng của Phật giáo Nam tông Khmer.

Nay Cáo phó!

TM. Ban Thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Môn Đồ Pháp quyến
Chủ tịch Hội đồng trị sự
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới