Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam với việc vận động, đoàn kết các tôn giáo

Thứ năm, 05/10/2017 11:04:00 | Tôn giáo
Sáng 5/10, tại Thừa Thiên - Huế đã diễn ra buổi tọa đàm "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc vận động, đoàn kết các tôn giáo hiện nay”.


Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn  Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế chủ trì, cùng với sự tham dự của các vị chức sắc đại diện các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc vận động đoàn kết các tôn giáo hiện nay như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận, BCH các đoàn thể, cơ quan dân cử các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo; Mặt trận tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; Mặt trận tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; Mặt trận với việc phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn và truyền thống dân tộc và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Theo ý kiến của Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế; Linh mục Nguyễn Văn Qúy, Đại diện Tòa Tổng Giám mục Huế; Đạo hữu Mai Thanh Linh,Thư ký  Họ đạo Cao đài Vĩnh Lợi-Huế; Hoàng Ngọc Tuấn, Thư ký Hội thánh Tin lành Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Tị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế… trong những năm qua, công tác tôn giáo của Mặt trận đã đạt được một số kết quả cơ bản, đó là  góp phần quan trọng vào nhiệm vụ tăng cường vận động, tập hợp, đoàn  kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên nhiều lĩnh vực và đối với nhiều tôn giáo, Mặt trận thể hiện vai trò cầu nối giữa tôn giáo với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân; góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào các tôn giáo; thực hiện giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tôn giáo phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo mình trong đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ sở tôn giáo; phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện nhân đạo ở cơ sở và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân của tôn giáo theo mục tiêu chung; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo"đã được chú trọng.


Quang cảnh buổi tọa đàm.

Riêng Mặt trận Thừa Thiên Huế đã tập hợp các tôn giáo cùng tham gia trình diễn văn nghệ là sáng kiến hay cần được phát huy.

Ngoài những ý kiến trên, đại biểu Hoàng Ngọc Tuấn đề nghị Mặt trận nên tăng cường đối thoại, qua đó nắm bắt  tình cảm, nguyện vọng của giáo dân.

Thượng tọa Thích Huệ Tâm (đại diện Phật giáo Nam tông ở Huế) đề nghị sau khi Luật Tôn giáo có hiệu lực thi hành đầu năm 2018 Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó quy định rõ trên lĩnh vực hoạt động từ thiện các tôn giáo có được mở Bệnh viên, Trường học không; nếu được thì ở quy mô như thế nào và hoạt động ở mức độ nào?...

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tiếp thu những đóng góp của đại diện các tôn giáo và cho biết buổi tọa đàm hôm nay cũng là một trong những nội dung để phục vụ cho việc xây dựng Đề án của Bộ Chính trị về "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay" mà UBTƯ MTTQ Việt Nam đang phối hợp cùng các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng.              

Hữu Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới