Quân khu 9: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 120 vị chức sắc tôn giáo

Thứ ba, 11/07/2017 16:23:00 | Tôn giáo
Ngày 11/7, tại TP Cần Thơ, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương (GDQP-AN) phối hợp với Ban tôn giáo Chính phủ tổ chức khai mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 120 vị chức sắc, nhà tu hành, đại diện lãnh đạo 8 tổ chức tôn giáo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo hội nghị cho biết: Những năm qua, công tác GDQP-AN được triển khai trên phạm vi cả nước. Các thành phần bồi dưỡng rộng rãi, các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đến các địa phương, cơ sở và các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành… 

Trong 15 năm, đã có hơn 4 triệu lượt cán bộ các cấp, hơn 200.000 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và hơn 40 triệu lượt học sinh, sinh viên, hàng ngàn tăng, ni, chúng sinh… được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. 

Mục tiêu của hội nghị nhằm cung cấp đến quý vị chức sắc, nhà tu hành những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về QP-AN; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tư tưởng đại đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh… làm cơ sở vận dụng trong thực tiễn đời sống, công việc hằng ngày.

Trong thời gian 3 ngày, các vị chức sắc tôn giáo sẽ được nghe giới thiệu 6 chuyên đề, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN.

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới