Tăng cường đoàn kết, tập hợp các tôn giáo, đồng bào có đạo

Thứ bảy, 09/09/2017 07:25:00 | Tôn giáo
Trong những năm qua hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Gia Lai thường xuyên tăng cường đoàn kết, tập hợp các tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Đồng thời, tích cực vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các phong  trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Hiện tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động (Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Baha’i) với 367.363 tín đồ, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. 

Hiện tỉnh Gia Lai có 202 cơ sở tôn giáo. Trong đó, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tập hợp được 91.688 quần chúng có đạo vào tổ chức; số lượng chức sắc, nhà tu hành, chức việc, trí thức, tín đồ các tôn giáo tham gia bộ máy chính quyền các cấp là 450 người và vào Mặt trận, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp là 833 người. 

                                                                                              Phạm Hưởng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới