Yêu cầu quản lý chặt các dự án tượng đài

Thứ hai, 11/09/2017 08:20:00 | Văn hóa
Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài và chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành trong cả nước chỉ đạo, đôn đốc, triển khai một số nội dung: Thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép xây dựng các công trình tượng đài.

Thực hiện đúng quy trình các bước, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.Quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng tượng đài, thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo các công trình tượng đài đạt chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật.

Để triển khai Quy hoạch các công trình tượng đài tại địa phương theo quy định của pháp luật; xác định nội dung, vị trí, địa điểm xây dựng và quy mô phù hợp.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị quản lý tượng đài đã xây dựng có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đảm bảo hất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và an toàn.

T.Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới