An toàn thông tin cho đô thị thông minh

Thứ sáu, 11/08/2017 18:11:00 | Đô thị
Chiều 11/8, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức Hội thảo an toàn thông tin (ATTT) cho đô thị thông minh.

Tại hội thảo, ông Ngô Vi Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cho biết: Hiện nay, công tác ATTT cho đô thị thông minh tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, bất cập như thiếu hoặc chưa đầy đủ các cơ sở pháp lý về những nội dung ATTT; nguồn nhân lực ATTT còn thiếu và yếu, chưa được động viên, tổ chức kịp thời, thiếu chuyên gia giỏi, lành nghề; nguồn lực tài chính cho công tác đảm bảo ATTT chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch tài chính cho công tác đảm bảo ATTT; thiếu một cơ chế hợp tác có hiệu quả trong quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác công tư để chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về ATTT cho xây dựng đô thị thông minh; các Trung tâm Điều hành An toàn mạng (SOC) còn chưa được định hình và đưa vào hoạt động.

Ông Đồng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ xây dựng chiến lược đảm bảo ATTT nói chung và ATTT cho đô thị thông minh nói riêng, xây dựng các chuẩn về ATTT cho đô thị thông minh; hình thành cơ cấu tổ chức mạch lạc rõ ràng ở các cấp có thẩm quyền đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành ATTT cho đô thị thông minh…

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Võ Văn Long: Xây dựng thành phố thông minh là một xu thế tất yếu. Xây dựng đô thị thông minh bao gồm con người thông minh, sử dụng công nghệ thông minh… Tuy nhiên, cần có chính sách, giải pháp để bảo vệ cho hệ thống công nghệ thông tin trước những tác động về vấn đề ATTT nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động của đô thị thông minh.

Quốc Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới