Lấy ý kiến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ sáu, 08/09/2017 07:11:00 | Gia đình
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm đóng góp cho dự thảo Kế hoạch hoạt động Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và bàn thảo về nội dung thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản và chi tiết về dân số và nhà ở nước ta, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Bà Vũ Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành 10 năm/lần. Năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc điều tra này. Mục đích nhằm thu thập thông tin về điều tra dân số và nhà ở nhằm đáp ứng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững. Đối tượng điều tra là tất cả người dân Việt Nam là người thường trú.

Dự kiến nội dung thu thập trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm: thông tin thống kê về nhân khẩu học truyền thống; thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư: thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Dự báo dân số năm 2019 là 95,387 triệu người và 25,938 triệu hộ; 173.000 địa bàn; cần hơn 200.000 điều tra viên, giám sát viên.

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới