Tỉnh Hà Tĩnh ra Lệnh sơ tán dân, ứng phó với bão số 10

Thứ năm, 14/09/2017 11:10:00 | Môi trường
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tính vừa phát đi Lệnh sơ tán dân tới 6 huyện, (thị xã) Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và Khu KT Vũng Áng.

Theo đó, Lệnh sơ tán dân nêu rõ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và Khu KT Vũng Áng huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân cư các xã vùng ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi an toàn; thời gian sơ tán dân xong trước 17h00, ngày 14/9/2017. 

Số lượng dân phải di dời 10.928 hộ/47.400 người trong đó: Huyện Kỳ Anh 1.163hộ/3.126 người; TX Kỳ Anh 1.226 hộ/2.913 người; KKT Vũng Áng 12 đơn vị/11.810 người; huyện Cẩm Xuyên 1.161hộ/3.383 người; huyện Thạch Hà 1.137 hộ/3.778 người; huyện Lộc Hà 2.688 hộ/10.700 người; huyện Nghi Xuân 3.257hộ/10.986 người; TP Hà Tĩnh 284 hộ/704 người.

Giao Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động phương tiện, lực lượng và phối hợp với chính quyền các huyện ven biển, ven cửa sông tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến.

Giao các Trưởng các đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác PCTT-TKCN huyện tại các huyện chỉ đạo địa phương di dời dân đúng thời gian quy định và không được để dân quay lại khi bão chưa tan.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp các địa phương chỉ đạo, triển khai công tác sơ tán dân cư.

Nhận được Lệnh sơ tán dân yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và Khu KT Vũng Áng, Thủ trưởng các ngành, các tổ chức và cá nhân chấp hành một cách nghiêm túc và báo cáo kết quả kịp thời về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.


Lệnh sơ tán dân của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh.

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới